กสิกรให้ยืม 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัว

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินก้อนทันใจ สมัครผ่าน K PLUS อนุมัติเร็วสุด 15 นาที อนุมัติปั๊บรับเงินก้อนเข้าบัญชีไปใช้ได้ทันที สำหรับลูกค้าที่มีเงินเดือน 7,500 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา ผ่อนน้อย แบบลดต้นลดดอก กู้หมื่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 550 บาท ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงมีบัญชีเงินเดือนหรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยติดต่อกันอย่างน้อย 7 เดือน

รายละเอียดของการสมัครมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

2. ต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 7500 บาทขึ้นไปต้องทำงานมาแล้วอย่างน้อยหกเดือน

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้าน หรือที่ทำงาน

4. มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ

1. ต้องลงนามสำรองสำเนาบัตรให้ถูกต้อง

2. สำนำบัตรจะต้องไม่หมดอายุในวันที่สมัคร

3. ถ้าเปลี่ยนชื่อในกรณีนามสกุลให้แนบสำเนาบัตรการรับรองการเปลี่ยนชื่อ
ใบรับรองรายได้หนึ่งเดือน (เอกสารไม่เกินสามเดือน)

-ใบรับรองเงินเดือนวงเล็บอายุใบรับรองจะต้องไม่เกินสามเดือน)

-ถ้าหากเงินต่ำกว่าเกณฑ์ของรายได้ขั้นต่ำคุณสามารถรวมรายได้เพิ่มเติมอื่นๆจากอาชีพอื่นๆเช่นการค้าขาย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น ค่าคอมมิชชั่นล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือน (ไม่ต้องส่งบัญชีธนาคารกสิกรไทย) สำเนาบินโบนัสเฉพาะกรณีที่รับโบนัส (อายุต่ำกว่า 12 เดือน)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อ Xpress Loan

เอกสารแสดงตัวตน

-สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

-สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

-สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

-หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

-เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

-กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

-ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

ถ้าหากท่านใดมีเงินเดือนที่ธนาคารกสิกรไทยเกินเจ็ดเดือนไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานหรือรายได้สามารถคำนวณยอดผ่อนชำระงวดแรกได้ที่คอลเซ็นเตอร์ด้านบริการลูกค้าที่เบอร์โทร 02-88888888

Leave a Reply

Your email address will not be published.