หาเอาไว้ติดตัว เหรียญ ปี 17 คนมีโชคดี

เรื่องราวความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นความเชื่อที่มีอยู่คู่กับคนเรามาอย่าง ระยะเวลาที่ยาวนาน ความเชื่อต่างๆที่ได้มีนั้นหลายคนได้ปฏิบัติ หรือได้หาของสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นมาติดเอาไว้ที่ตัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ร า ง ของข ลั งต่างๆ ตะ กรุด ผ้ายั น ต์หรือสิ่งของที่มีความเป็นมง ค ล ล้วนได้เป็นสิ่งของที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเรา ให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีหายไปช่วยปกปัก รั ก ษ า คุ้ม ครองตัวเราได้

ด้วยอำ น า จของเหรียญ พญา ครุฑจะช่วย ในการ ป้ อ ง กันสิ่งไม่ดีต่างๆที่มองไม่เห็น สิ่งที่เป็นสิ่งลี้ ลั บ ต่างๆและนอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่จะช่วยนำพาความเจริญรุ่งเรือ งความมั่งมีมาให้กับตนเอง สามารถที่จะ ล บ ร้างในเรื่องของอา ถรรพ์ และคุณ ไ ส ย์ทั้งปวง จะให้คุ้ม ครองช่วยในการปก ปักรัก ษ าป้อง กัน ภั ยเป็นคงกระ พัน ความเมตตา มหานิยม ผู้ที่ทำมาค้าข า ย เป็นสื่อในการนำโชค จะมีโชคที่ดีเข้ามา และนอกจากนี้ยังเป็นเหรียญพญา ค รุ ฑที่จะช่วยในการป้อง กันสั ต ว์ต่างๆไม่กล้าเข้ามาใกล้

อย่างในเรื่องเล่าของนายพรานสุข ที่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของเหรียญบาทพญาค รุ ฑ เหรียญนี้ที่ได้เล่ากันมาว่า บรรดาพรานป่าหลายๆคนนั้น จะไม่นิยมแขวนพระเข้าไปในป่า โดยความเชื่อมีกันว่าพระนั้นจะเป็นเครื่องมือคุณค่าทางเมตตา หรือในด้านของการแคล้ว ค ล า ด หากได้แขวนพระ เข้าไปในป่านั้นจะทำให้ไม่เจอกับ สั ต ว์ป่าเลย จะแคล้วคลาดไม่พบ

พรายสุขนั้นได้เล่าว่าเขาจะพกถุงพลาสติกใสข้างในนั้นจะใส่ไปด้วยย า สู บ ใบตองอ่อนตากแห้ง เปลือกของมะขามไว้หมดผสมเครื่อง สู บ และยังมีสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องร า ง นั่นก็คือเหรียญ บ า ทพญาครุฑ

พรานป่า พรานสุขท่านนี้ก็ได้เราต่อ หากได้นอนอยู่ในป่าไม่ว่าจะเป็นที่ใด ก็ตามแต่ให้ได้บอกตอกตราค รุ ฑเอาไว้ โดยตอกให้ได้ที่เป็นรอยค รุ ฑนั้นติดเอาไว้อยู่ที่เหนือบริเวณศีรษะ ในที่ที่เราจะนอน ตอกเสร็จแล้วให้เก็บเหรียญพกเอาไว้กับตัวเหมือนเดิม

และได้มีพราน ได้เล่าว่าในสมัยที่เคยได้ ตั ด ไม้และได้ทำการล่องไม้ไปตามแม่น้ำ ไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ำ บางท่อนนั้นก็ได้อยู่นิ่งๆอยู่กับที่คล้ายกับการไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้จึงได้นำเอาเหรียญบาท ต ร าค รุ ฑตอกใส่ลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้นแล้วปรากฏว่าไม้ วนไปมาอย่างแปลกใจ ก่อนที่จะไหลลงไปตามกระแสน้ำ

สำหรับเหรียญบาทพญาค รุ ฑนี้จึงได้นำมาเป็นเครื่องร า งให้กับผู้ที่เดินป่าพรานคนที่ ตั ดไม้ให้พกติดตัวเอาไว้ในการเข้าป่า เพื่อเป็นการ ป้อ ง กันจากในสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งลี้ ลั บ ต่างๆที่เกิดขึ้น พกเหรียญบาทตราพญาค รุ ฑ เท่านั้น ไม่ต้องมีการผ่ า นในพิธีการปลุก เ ส กเลย นับได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความหมายอยู่ในตัว และมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ หากใครไม่มีให้หาพกเอาไว้ติดตัวไว้กับตัวเอง ก็จะเกิดเป็นความสิริ ม ง ค ล ให้กับตัวเองได้

ที่มา Postsod

Leave a Reply

Your email address will not be published.