มดดำ อึ้งคำทำนาย แม่หมอ ต า บอ ด ปี65 ใครสาธุขอให้ปลอดภั ย สาธุได้ไหม

เผยคำทำน ายประหลาดสุดๆของเขาคือ เ อเลี่ ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยอูมัวมัวมายังโลก บางคนเชื่อว่าคือยานของเอเลี่ยนไม่ใช่ดาวเคร าะห์บางสื่อใช้คำว่า เอเลี่ยนจะโ จม โลกเหมือนในหนังไซไ ฟ เขายังทำนายว่า ก่อนเสียชีวิตปี 2539 เขายังทำนา ยว่าปี2018 จีนจะเป็นม หาอำน าจของโลก ขณะที่คำทำน ายว่าปี2025 ไม่มีใครอาศัยในทวีปยุโรป

ทำเอา 3 พิธีกรร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้าไม่เชื่ อไม่น่าเพราะอีกไม่กี่ปีเอง ปี2033 น้ำแข็งขั้วโล กจะละ ลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกคนมองว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้ มดดำ กล่าวถึงคำทำนายอีกว่า ปี2043 เศรษ ฐกิจโ ลกจะกลับมาดีขึ้นมากๆ ชาวมุ สลิ มจะกลับมาปกครองโลก ปี2046 มนุษย์จะปลู กถ่ ายอวัย ว ะได้ทุกชนิด ปี2111 เราคงอยู่ไม่ถึงแล้ว มนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์

ขอบคุณ ข่าวสด

คลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published.