ออมสินให้ยืม วงเงิน 30,000 บาท อนุมัติง่ายไม่ต้องใช้คนค้ำ

PEOPLE CARD บริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอเนกประสงค์จาก ธนาคารออมสิน ที่มาในรูปแบบของ บัตรกดเงินสด ที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 30,000 บาท เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ออมสินบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม เพื่อสำรองใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยธนาคารให้วง เงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถ เงินยืมกู้ สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็สามารถกดเงินสดมาใช้ได้ทันที ลองมาติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างกันเลย

รายละเอียด สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

วงเงินกู้ยืม สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทขึ้นไป ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 – 60 ปี มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ช่องทางการสมัคร สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

*กรณีลูกค้าสินเชื่อธนาคารโครงการธนาคารประชาชนเดิม ติดต่อสาขาที่ใช้บริการ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

พนักงานประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน ATM ธนาคารออมสิน ออมสิน Internet Banking ออมสิน MyMo ออมสิน (Direct Debit) เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส

Leave a Reply

Your email address will not be published.