สินเชื่อ Krungsri Fin ยืมได้เลยวงเงิน 100,000 บาท

สินเชื่อ Krungsri Fin จาก ธนาคารกรุงศรี ทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง รู้ผลอนุมัติไวหากอนุมัติสามารถเบิกจ่ายผ่านแอปกรุงศรี โดยสามารถกู้ยืมได้ทุกอาชีพ รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ Krungsri Fin ลองชมพร้อมกันเลย

คุณสมบัติผู้กู้

พนักงานประจำที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 – 59 ปี
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน สามารถติดต่อได้สะดวก
อายุการทำงาน / กิจการ นับตั้งแต่วันจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำเนาบัญชีเงินฝากผู้กู้ ย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้กู้ที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน สลิปเงินเดือนล่ าสุด

เจ้าของกิจการ

หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
สำเนาบัญชีเงินฝากผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับ
เงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน KMA

1. เลือกสมัครสินเชื่อ กดเมนู สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri Fin

2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ระบบแอปพลิเคชัน KMA จะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

3. ถ่ายภาพเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน KMA บัตรประชาชน สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด บัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่จะใช้รับเงินกู้

4. กรอกรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และรายละเอียด สินเชื่อที่ต้องการ ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในระบบ

5. ใส่รหัส OTP กดยอมรับ เงื่อนไขการสมัคร ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก ข้อความ เพื่อเป็นการยืนยัน ระบบยืนยันการสมัครสำเร็จ นำส่งใบสมัครสำเร็จ

6. หลังจากนำส่งใบสมัครสำเร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และส่งใบสมัครให้เซ็นชื่อ

7. สามารถติดตามสถานะการสมัครสินเชื่อได้ ผ่านแอปพลิเคชัน KMA

Leave a Reply

Your email address will not be published.